Mařenka

O MIKROREGIONU

Vznik Mikroregionu

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Podhůří Mařenky vznikl v roce 2000 z rozhodnutí zástupců těchto obcí: 

Rokytnice nad Rokytnou  Markvartice  Předín  Štěměchy  Čáslavice  Římov  Chlístov


U zrodu mikroregionu stáli tehdejší starostové jednotlivých obcí: Ing. Věra Václavková, Josef Bartík, Karel Trojan, Ing. Vlastimil Klusák, Radek Zerzánek, Arnošt Urbánek a Marie Báňová.

 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Podhůří Mařenky byl zapsán Okresním úřadem Třebíč dne 10.listopadu 2000 pod čj. Sdruž. 10/2000 do registru zájmových sdružení právnických osob vedeného u Okresního úřadu Třebíč, referátu vnitřních věcí dle ust. § 20 i odst. 2 občanského zákoníku takto: 

      1. Název: Mikroregion Podhůří Mařenky 
      2. Sídlo: Rokytnice nad Rokytnou 67, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 


24.7.2014

1) koordinace společných stanovisek k jednotlivým oblastem obnovy venkova a spolupráce při jejich prosazování,


 

2) rozvoj sociálního a kulturního života obcí a společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče, 


 

3) shromažďování finančních prostředků z vlastních zdrojů, nadací a fondů jak tuzemských tak zahraničních pro financování své činnosti a dosahování svých cílů, 


 

4) zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení své problematiky, 


 

5) vzájemná pomoc při řešení problémů životního prostředí, 


 

6) ochrana společných zájmů, zmnožování sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.


 

7.4.2015

V roce 2003 proběhlo za podpory dotace z Programu obnovy venkova vyznačení cyklostezek a naučných stezek na území našeho mikroregionu. Cyklostezky propojují jednotlivé obce mikroregionu a doplňují síť již stávajících cyklotras v našem okolí. 


Součástí těchto cyklotras jsou naučné stezky, které přibližují návštěvníkům pozoruhodnosti naší oblasti. Tyto naučné stezky jsou vyznačeny v terénu za podpory grantu z Fondu Vysočiny.

9.4.2015