Předmět činnosti

7.4.2015

1) koordinace společných stanovisek k jednotlivým oblastem obnovy venkova a spolupráce při jejich prosazování,


 

2) rozvoj sociálního a kulturního života obcí a společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče, 


 

3) shromažďování finančních prostředků z vlastních zdrojů, nadací a fondů jak tuzemských tak zahraničních pro financování své činnosti a dosahování svých cílů, 


 

4) zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení své problematiky, 


 

5) vzájemná pomoc při řešení problémů životního prostředí, 


 

6) ochrana společných zájmů, zmnožování sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.