Mařenka

VÝSTAVBA NOVÉ ROZHLEDNY

Zahájení akce

Výstavba byla zahájena předáním staveniště dodavateli Lavimont Brno dne 16. 4.2012 a má být ukončena 15.8.2012. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi staticky náročnou stavbu, došlo k několika komplikacím z důvodu náročné koordinace tesařských a ocelových konstrukcí. Tyto byly posléze projektantem a dodavatelem díla řešeny. K předání díla došlo 8.10.2012. Slavnostní otevření této jedinečné stavby je stanoveno na 27.10.2012.

23.4.2014
Průběh výstavby
23.4.2014
Slavnostní otevření


V sobotu 27.10.2012 byla slavnostně otevřena nová rozhledna na hoře Mařence. Navzdory nepříjemnému počasí dorazilo dost lidí. Krátkou slavnost zahájili trubači, kteří z ochozu rozhledny zahráli českou hymnu. Slavnostní projev si vzal na svá bedra předseda mikroregionu Josef Herbrych. Výstavba rozhledny si vyžádala přes 7,8 mil Kč, projekt finančně podpořily Evropská unie a Regionální operační program Jihovýchod. Částkou 500 tisícpřispěl Kraj Vysočina a 300 tisíci přispěla i Nadace ČEZ. Další peníze daly obce ze svého rozpočtu a přispěli i sami lidé a firmy z okolí. Rozhledna je volně přístupná celoročně.

 

23.4.2014