Zahájení akce

23.4.2014 Zahájení akce

Výstavba byla zahájena předáním staveniště dodavateli Lavimont Brno dne 16. 4.2012 a má být ukončena 15.8.2012. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi staticky náročnou stavbu, došlo k několika komplikacím z důvodu náročné koordinace tesařských a ocelových konstrukcí. Tyto byly posléze projektantem a dodavatelem díla řešeny. K předání díla došlo 8.10.2012. Slavnostní otevření této jedinečné stavby je stanoveno na 27.10.2012.

1.5.20121.5.2012